ДАВХРАЛ I
/ амьтан /

Толгой мөргийн адил, уруул зузаан, нуруу моголцогтой, улаавтар өнгийн хайрстай гол мөрний нэгэн зүйл загас; дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАВХРАЛ II