ДААВУУРХАГ

Даавуу голлосон; даавуу ихтэй бөс: даавуурхаг материал (даавуу голлон орсон эд).