ДААВГАР
/ хуучирсан /

Даамгай, нэн их: агуу даавгар жаргалдах (үлэмж ихээр цэнгэн жаргацгаах).