гудас дэвсгэр
хэвтэх, унтахад зориулсан зөөлөн хэрэглэл