ГААЛИЛАХ

1. Гааль авах, гааль хураах;


2. Гаалийн шалгалт хийх.