ВИНТОВ

Гол төмөр дотроо горвитой, хол тусгалт буу - Нэг өдөр бид галын бэлтгэлийн хичээл дээр винтов буу түргэн сумлах дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.