ВААРЛАХ

1. Вааранд юм хийх;


2. Байшингийн дээврийг ваараар өнгөлөх: байшин ваарлах (байшингийн дээврийг ваараар өнгөлөх);
3. Ус үерт идэгдэн газарт хөндий нүх үүсэх.