АГСАГА I
/ хуучирсан /

Нумны сум агуулж, бүсэнд зүүх нэг зүйл сав: агсага оёх (бүсэндээ агсага оёх).

Ижил үг:

АГСАГА II