АБСУРД

XX зууны тавь жараад онд өрнөдийн театр жүжгийн хөгжилд гарсан шинэ үзэгдэл. Тохиромжгүй, утга учиргүй хэмээх нэр томьёо. Абсурд дэлгэрэнгүй...г (амьдрал нийгмийн дампуурал, худал хуурмагийг мөнхүү утга учиргүй хэлбэр зохиомжоор нээхийг зорьдог жүжгийн төрөл).