ТЕКТОНИК
/ газар зүй /

Тектоник хөдөлгөөн, дэлхийн дотоод энергийн үйлчлэлээр дэлхийн царцдас бүрхүүлийн хөдлөх механик хөдөлгөөн.