МАСШТАБ

Дэлхийн гадаргыг цаасан дээр багасган буулгасан буюу хураангуйлсан хэмжээ.