СТАТИК
/ физик /

Биеийн тэнцвэр судалдаг физикийн шинжлэх ухаан.