ватт метр
/ физик /

цахилгаан чадал хэмжигч багаж