БОЛД

1. Хатуу чанар бүхий ган (нэг аравны долоон хувь хүртэлх нүүрстөрөгчтэй нийлүүлж хайлуулан, холимоггүй болгоно): дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бат бэх, хатуу - Дархан хилээ хамгаалахад, давхар болд хэрэм шүү. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хатан чийрэг, нугаршгүй - Эрдэнэ цагаан шүдэт эр болд зүрхт, эргэмэл наран гэрэлт, эрэлхэг зоригт эрс. Б.Ринчен. Гүнж;
4. [шилжсэн] Догшин - Бузаг улаан хонгорын болд хар зүрх нь булиглаад байж гэнэ. Жангар.

болд дуулга ган төмөр дуулга
болд илд

ган төмөр илд

болд сэлэм

ган сэлэм

ган болд маш хатан төмөр