БОЛБОЛ

1. Бол – гэдэг үгээс үүссэн холбоосын үүрэгтэй хэлзүйн хэлбэр; 


2. Бол - Янаг болбол эвтэй явах хэрэгтэй, өшөөтэй болбол дуугүй суух хэрэгтэй. Зуун
3. Чадвал, арга нь олдвол - Болбол нэгдлийн царай харахгүй аргалчихъя. Д.Мягмар. Нийлэх замын дэлгэрэнгүй...