хүүхэд авхуулах

ургийн бойжилтыг эрт үед нь эмнэлгийн аргаар зогсоох, үр хөндүүлэх