БАГАЛЦАГ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Тагалцаг - Багалцаг дээрээс нь бариад ав. Яриа.

ойрад аялгуугаар гарын буй гэсэн үг. Эх сурвалж: БНМАУ дахь монгол хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг, УБ, 1988. 71-р тал

Бямба-Очир2015-08-20 10:53:15


гарын бугуй

Бямба-Очир2015-08-20 10:54:01