ШИЙЧИР
/ нутгийн аялгуу /

цахар Аз завшаан - Их цас орохоос өмнө амжиж ирлээ, шийчир таарчээ. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман дэлгэрэнгүй...