ХИРЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Цанхтах, эрэгцэх - Хотгорыг нь шилсэн чинь хойт оломдоо хирдэг байлаа, хожмыг нь бодосхийгээд дэлгэрэнгүй...Г. Гантогтох. Буриад аялгууны толь;


2. Гирэвших: хирж юмны араар орох (гирэвшиж юмны араар орох).