ООС
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ая дан, эв эе, хээ: оосыг нь мэдэх (ая данг нь мэдэх).