СЭЛТЭХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Гэнэдэх, сэрэмж алдах - Сануулахгүй бол эндүүрч сэлтэх учир гардаг юм. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.