ДАНГАМАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Мөрийтэй хөзөр: дангамай татах (мөрийтэй хөзөр татах) - Буурын минь мөнгө дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.