ЯДАН :

чадан ядан (арай чамай, дөнгөн данган), чадан ядан бичих (мэдлэг боловсрол дутаж дэлгэрэнгүй...