ЯВАМХАЙ

Үе үе явдаг, явах зантай - Шархтай, тэр мөртөө араас нь хүн хөөн явааг мэдсэн чоно, явамхай ч байх нь дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.