ЭЛДЭХ II

Үлдэн хөөх, хөөцөлдөх: мориор элдэх (мориор үлдэн хөөх).

Ижил үг:

ЭЛДЭХ I