ЭЛЕКТРОНИК

Бичил процессор багажийг судлах, зохион бүтээх практикт хэрэглэх асуудлыг судалдаг шинжлэх ухаан.