ЭЛЕКТРОН

1. Сөрөг цахилгаан цэнэгтэй бичил (жижиг) биет;


2. Цахилгаан эрчим хүчээр ажиллах элдэв тоног төхөөрөмж: электрон бараа (гар ажиллагааг автоматжуулсан хагас дамжуулагчийн дэлгэрэнгүй...
электрон бараа гар ажиллагааг автоматжуулсан хагас дамжуулагчийн технологиор бүтсэн удирдлагын схемтэй тоног төхөөрөмж
электрон дуран авай бие организмыг эд эсийн түвшинд нарийвчлан судлах багаж төхөөрөмж
электрон микроскоп аливаа зүйлийн дүрсийг электрон урсгалаар гаргах багаж
электрон шуудан бүх дэлхийн компьютерийн сүлжээ, олон компьютерийг нэгтгэсэн холбооны мэдээллийн систем
электрон шуудангийн сүлжээ интернетийн системийн цогц