арьс элдэх
хонь ямааны арьсыг нэлээд үслэг арьсыг гараар гараар нухаж зөөлрүүлэх