ЭЛДЭХ I

1. Идээлсэн арьс шир зэргийг талхидан, нухчин зөөлрүүлэх: арьс элдэх (хонь ямааны арьсыг нэлээд үслэг дэлгэрэнгүй...


2. Зуурсан гурилыг элдүүрээр хавтгайлах;
3. [шилжсэн] Бусдыг жанчих, цохих, нүдэх: хүүхдийг элдэх (хүүхэд багачуудыг зодож цохих);
4. Өмсөж зүүсэн зүйлээ хайр гамгүй эдлэх: гутлаараа гудамжийн шороо элдэх (гутлаараа гудамжийн шороо чулууг өшигчин явах).

арьс элдэх хонь ямааны арьсыг нэлээд үслэг арьсыг гараар гараар нухаж зөөлрүүлэх
элдэх шүү арьс элдэхэд хэрэглэдэг байван маягийн нэгэн зүйл шүү
хүүхдийг элдэх хүүхэд багачуудыг зодож цохих
Ижил үг:

ЭЛДЭХ II