ЭЗЭГНЭХ

Юмны эзэн болох, юмыг эзэмших - Гаднын хүнд эзэгнэх мэдэл байхгүй. Ж.Дашдорж. дэлгэрэнгүй..., эзэгнэн суух (ямар нэг нутаг оронд эзэн нь болж амьдрах).