ЭЗЛЭГЧ

Юмыг эзлэх үйлийг гүйцэтгэгч - Сарыг эзлэгч луу, бич, хулгана жил нь ... Хааны дэлгэрэнгүй...