ЭГЦЛҮҮР

Юмны эгц шулууныг хэмжих багаж: эгцлүүр мод (модоор хийсэн чиг, шугам).