ЭВЛЭГХЭН

Нэлээд эвлэг: эвлэгхэн илэх (нэлээд эвлэг байдалтай илэх) - Эмэгтэй хүний гарын эвлэгхэн илэлтэнд дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун.