хөх биндэрьяа
/ геологи /

хэмжээ том, талст бүхий, шөнө гэрэлтдэг, ховорхон тохиолдох биндэрьяа