БИНДЭРЬЯАТАЙ

Биндэрьяа бүхий, биндэрьяа оролцсон - Бэлзэг гэмээ нь бэлзэг юм сан даа хө, Бээжинд тунгаасан биндэрьяатай шижир дэлгэрэнгүй... Монгол ардын дуу.