БИНДЭРЛЭХ

1. Өнгө гэрэл, үнэ цэнийг бэлгэлэн илтгэх;


2. Эрхэмлэн үзэх, арчлан тордох: биеэ биндэрлэх (биеэ оторлох).