ШАРВААГ
/ шашин /

1. Бурхны их шавь. Бурхны сургаалыг журамлан бясалгал хийж мөрийг ологчдыг хэлнэ, шүтэн барилдлагын гүн номыг Бурхнаас дэлгэрэнгүй...


2. Бурхны шашны хоёр бага хөлгөний нэг.