ШАЛТАГЛАХ

Шалтаг болгох, башир бааш гаргах, арга саам эрэх: ялихгүй юмаар шалтаглан ажил таслах (шалихгүй дэлгэрэнгүй...