ШАЗРУУН

Омголон, долгин зан байдалтай - Их л шазруун гэгч хариу өгөв. С.Дашдооров. Говийн дэлгэрэнгүй... шазруун зантай (долгин зантай), шазруун залуу (омголон долгин зантай залуу) - Жаахан шазруун болохоос уг нь ч шижигнэсэн залуу л даа. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., шазруун дуугарах (омголон; хорсон тэчьяадсан байдалтай дуугарах) - Зандан өрөөн дотуураа холхиж, шазруун дуугарахаар уур нь шатаж байлаа. Д.Мягмар. Нийлэх замын уулзварт.

шазруун зантай долгин зантай
шазруун залуу омголон долгин зантай залуу
шазруун дуугарах омголон хорсон тэчьяадсан байдалтай дуугарах