ШАЙМИЙ
Хүний эрүү урт, доод шүднүүд нь урагш түрсэн байдал: шаймий эрүү (урт эрүү).