ШАЗУУРХАХ

1. Шазруун зан байдал гаргах, үг сөрөх - Тогтох яагаад ийм шазуурхах үг хэлсэн бэ? гэвэл… дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Далдуур өших, хорсох;
3. [шилжсэн] Үнэрхэх, тунирхах.