ЧАНГАЛАЛТ

Чангалах үйлийн үр дүнг заасан нэр: чангалалт сайтай (уяа татлага, эрэг боолт зэргийг сайн чангалсан дэлгэрэнгүй...