ЧАНГАРУУЛАГЧ

Чанга болгогч хэрэгсэл: дуу чангаруулагч (радио, зурагт, цахилгаан хөгжим зэргийн дууг чанга болгогч дэлгэрэнгүй...