ЧАГ II:

чаг чаг дуугарах (цаг чаг чаг гэсэн дуу гаргах) - Өрөө таг чимээгүй ширээний цаг чаг чаг дэлгэрэнгүй... Л.Ванган. Түмний нэг.

Ижил үг:

ЧАГ I