ЧАВРИ
Лам нар, гараа угаах ус болон бага сага хэрэглээний зүйлээ хийн бүсэндээ зүүж явдаг, зэс сав бүхий хавтага: чавриа зүүх (лам хүн бүсэндээ зэс сав дэлгэрэнгүй...