ЧАВХ II

Юм эсгэхэд хэрэглэх ором зураг гаргадаг утас: мужааны чавх (модонд ором гаргах будагтай утас), дэлгэрэнгүй...

мужааны чавх модонд ором гаргах будагтай утас
эсгүүрчний чавх

эсгэж буй зүйлд ором гаргах утас

Ижил үг:

ЧАВХ I

ЧАВХ III