ЦАРДАХ

1. Эд юманд жонхуу түрхэн чангаруулах, хатуу болгох: даавуу цардах (даавуунд жонхуу түрхэж дэлгэрэнгүй...


2. Газарт ус шүрших, сүрчих: гудамж цардах (гудамжид ус шүрших), зам цардах (замаар ус шүрших);
3. Зам талбай зэргийг өнгөлөх: засмал зам цардах (засмал замыг өнгөлөх), талбай цардах (талбайг засаж өнгөлөх).

даавуу цардах даавуунд жонхуу түрхэж чангаруулах
зах цардах хувцасны заханд жонхуу түрхэж хатууруулах, чангаруулах
ханцуй цардах ханцуйны эмжих хэсэгт жонхуу түрхэж чангаруулах
гудамж цардах гудамжид ус шүрших
зам цардах замаар ус шүрших
засмал зам цардах засмал замыг өнгөлөх
талбай цардах талбайг засаж өнгөлөх