ЦАГЧ

1. Цаг засдаг, хийдэг хүн: цагчин эмэгтэй (цаг засдаг эмэгтэй), цагчны газар (цаг дэлгэрэнгүй...


2. Цаг улирлын байдлыг дагадаг амьтан, ургамал: цагч галуу [амьтан] (нүүдлийн галуу), цагч загас [амьтан] (мах нь дэлгэрэнгүй...
цагчин эмэгтэй цаг засдаг эмэгтэй
цагчны газар цаг засдаг газар
цагч галуу нүүдлийн галуу
цагч загас мах нь тарган агаад амттайхан, хайга загастай адилхан нэгэн зүйл загас
цагч цэцэг навч шувтан, цэцэг нь бяцхан болоод цагаан, амархан цэцэглэж даруй унадаг нэгэн зүйл цэцэг
цагч шувуу тахианы өөр нэр