ЦАГЧИГ

Арван тэрбумтай тэнцэх арван нэгэн оронтой тооны нэр.