ХЭНГЭРС
/ домог /

Үлгэр домогт гардаг, хэнгэрүүтэй төстэй нэгэн зүйлийн гөрөөс.